A Nemzeti Őrsereg 1848-ban jött létre, modern megnevezése Nemzetőrség. E szellemi megfelelőjének tekinti magát egyesületük is. A magasabb értékekre vágyó, illetve a hazafias gondolkodású embereknek szeretnénk ezzel utat nyitni, a "Nemzet" fogalmának értéket adni, 1848-as szemlélet alapján. Szeretnénk lehetőséget adni és egyben bemutatni, hogy milyen a mindenkori Nemzetőr. Tisztában vagyunk azzal, hogy 1848 után a Nemzetőrség többször is teljesítette feladatát az akkori kornak megfelelően.


Szellemiségünk..

A haza:

Mi sem jobban példázza számunkra, mint Nemzetőröknek a „Föltámadott a tenger” című film részlete, ahol felolvassák mit is jelent a haza:

Szeretitek apátokat, anyátokat?

Kiállnátok értük a kiskapuba, ha meg kellene őket védeni valami gaz támadás ellen?

Összetartanátok életre-halálra velük?

A haza se más, mint egy országra való nagycsalád.

Amely összeköt, amely segíti a gyöngét,

Amely igazságot szerez, a kisemmizettnek

Ilyenné kell alakítani a mi hazánkat!

A Nemzet:

Magyar nyelvi, kulturális és identitás tudat, mely összeköt, és ez egészséges formában nyilvánul meg! Tiszteletben tartva más nemzetiségeket, mely része a nemzet sokszínűségének!

Politikamentességünk a mai napig is irányadó, mert a Nemzet szolgálata sosem párt függő...


Jelszavunk: Nemzetért!